QSL

เป็นคำย่อตัวหนึ่งใน Q-Code ของนักวิทยุสมัครเล่น ถ้าอยู่ในรูปของคำถามก็หมายถึง Can you acknowledge receipt? ท่านสามารถยืนยันการรับสัญญาณได้ใหม? การยืนยัน มี 2 รูปแบบคือยืนยันกับ QSL Card และการยืนยันทาง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอนนี้มีหลากหลายผู้ให้บริการ แต่ที่ได้รับความนิยมและยอมรับสูงสุดคือ LoTW (Logbook of The World) รองลงมาก็ eQSL.CC สำหรับผมแล้วใช้การยืนยันทุกรูปแบบ ตามที่สมาชิกต้องการ เพื่อการล่ารางวัล บางรางวัลจะรอบรับแค่บางระบบเท่านั้น เช่น LoTW ก็จะรองรับรางวัลหลัก ๆ ของ ARRL เท่านั้น จะว่าไปแล้ว QSL Card ก็ยัง มีความจำเป็นอยู่ดี การส่ง QSL Card สามารถส่งผ่านสมาคม หรือส่งโดยตรงก็ได้ตามความต้องการของแต่ละคนครับ