รางวัล

รางวัลต่าง ๆ ที่นำ QSL Card ไปใช้ร่วมกับการขอรางวัล 

  • รางวัล WASA (Worked All Squares Award HF)  • รางวัล 24 MHZ-100 (สะสม QSL Card ที่ติดต่อได้ที่ความถี่ 24 MHz ให้ครบ 100 ใบขึ้นไป โหมดใดก็ได้)
  • รางวัล 18 MHZ-100 (สะสม QSL Card ที่ติดต่อได้ที่ความถี่ 18 MHz ให้ครบ 100 ใบขึ้นไป โหมดใดก็ได้)


  • รางวัล AJD (All Japan Districts) # 8782 (ติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นประเทศญี่ปุ่นให้ครบ 10 เขต เช่น JA0,JA1,JA2..JA9 โหมดใดก็ได้)